Tilladelse til at omlægge rørbro og anlægge stryg i Ralm Bæk

Offentliggjort: 9. August 2016 - 8:31
Klagefrist: 31. August 2016 - 23:59

Varde Kommune har givet tilladelse til at omlægge rørbro og anlægge grusstryg i Ralm Bæk

Projektet har til formål at skabe fri passage for fisk og fauna til de opstrøms dele af Ralm Bæk. Projektet er en del af Statens vandområdeplan 2015 - 2021. Projektet kan påklages af klageberettigede senest den 31. august 2016. 

Klagevejledningen står i afgørelsen nedenfor.

Spørgsmål til projektet kan rettes til Flemming Sørensen på 79947421 eller via mail på flso@varde.dk

Afgørelse - Ralm Bæk

Bilag til afgørelsen

Opdateret

23. Oktober 2019