Skovrejsningstilladelse - matr.nr. 54c og 55d Varde Markjorder

Offentliggjort: 25. November 2016 - 11:27
Klagefrist: 23. December 2016 - 23:27

Jordressourcebekendtgørelse § 8 og VVM-bekendtgørelse - Skovrejsningstilladelse og ikke VVM-pligt 

Se tilladelsen og kortbilag
Se høringssvar fra DONG Energy

Opdateret

23. Oktober 2019