Revurdering af miljøgodkendelse - Rolighed 1, Fåborg, 6818 Årre

Offentliggjort: 7. November 2016 - 14:24
Klagefrist: 8. December 2016 - 23:59

Varde Kommune har afgjort, at husdyrbruget på Rolighed 1, 6818 Årre kan fortsætte driften med de vilkår, der er beskrevet i miljøgodkendelse af Rolighed 1, 6818 Årre fra den 24. maj 2012 og i tillæg til miljøgodkendelse af Rolighed 1, 6818 Årre fra den 27. november 2013.

Se hele revurderingen her

Opdateret

23. Oktober 2019