Restaurering af 4 små vådområder

Offentliggjort: 25. November 2016 - 8:00
Klagefrist: 23. December 2016 - 13:30

NBL - Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering af 4 små vådområder på Skallingen, matr.nr. 72 Ho By, Ho.

Dispensation - Skallingen
Kortbilag - Skallingen

Opdateret

23. Oktober 2019