Regulering af Linding Å ved Yderik Bro

Offentliggjort: 9. September 2016 - 8:31
Klagefrist: 4. Oktober 2016 - 23:59

Varde Kommune forventer at give tilladelse efter vandløbsloven til afgravning af en del af brinken i Linding Å v. Yderik Bro samt til  opgravning af deponeret materiale under broen. (se vedhæftede)

Der skal udlægges køreplader under gravearbejdet, så der ikke sker ødelæggelser af terrænet langs åen.

Det afgravede materiale skal deponeres uden for det fredede område eller bruges til sikring af broen.

Bemærkninger/ideer til projektet

Det er muligt at komme med bemærkninger/ideer til projektet inden eller senest d. 6. oktober 2016.

Dispensation for fredning

Da vandløbet er fredet, har Varde Kommune fået dispensation til afgravningen for at undgå underminering af broen og oversvømmelse af vejen.
Der er klagefrist for dispensationen frem til d. 4. oktober.

Varde Kommune har valgt at offentliggøre reguleringsprojektet i klageperioden for Fredningsnævnets dispensation.
Hvis Fredningsnævnets dispensation bliver påklaget, vil reguleringsprojektet blive sat på stand by.

Fredningsnævnets dispensation kan ses her

Kortbilag

Opdateret

23. Oktober 2019