Omlægning af rørlagt delstrækning - Visselbjerg Bæk

Offentliggjort: 7. September 2016 - 14:26
Klagefrist: 7. Oktober 2016 - 12:00

Varde Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbsloven. En rørlagt delstrækning af Visselbjerg Bæk kan omlægges.

Afgørelsen kan påklages. Se bilag 3 nedenfor.

Klageperioden går frem til den 7. oktober 2016 kl. 12.00

Se hele afgørelsen her

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Opdateret

23. Oktober 2019