Offentlig høring - Skoler og dagtilbud for alle

Byrådet har den 7. februar 2017 besluttet at sende forslaget til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle" i høring

Hele forslaget kan findes her

Konkret betyder forslag til den nye struktur "Skoler og dagtilbud for alle" på skoleområdet, at der vil være følgende skoler:

 • Blåvandshuk Skole med filialen Janderup Skole
 • Blåbjergskolen med filialerne Outrup Skole og Lunde børneby
 • Lykkesgårdskolen
 • Brorsonskolen med filialen 10iCampus
 • Ølgod Skole
 • Tistrup Skole med filialerne Sig Børneby og Horne Børneby
 • Agerbæk Skole med filialerne Starup børneby og Årre Skole
 • Næsbjerg Skole med filialen Nordenskov Skole
 • Ansager Skole
 • Alslev Skole (0.-6. klasse)
 • Specialtilbud Sct. Jacobi

Den almene folkeskoleundervisning nedlægges således på Billum Skole og Sct. Jacobi Skole.

Skolerne inddeles endvidere i følgende samarbejdsklynger:

 • Skoleklynge Vest: Blåvandshuk Skole (inkl. Janderup Filialskole) og Blåbjergskolen (inkl. Lunde Børneby og Outrup Filialskole).
 • Skoleklynge Varde: Lykkesgårdskolen, Brorsonskolen (inkl. 10iCampus) og Alslev Grundskole.
 • Skoleklynge Nord: Tistrup Skole (inkl. Sig Børneby og Horne Børneby) og Ølgod Skole.
 • Skoleklynge Øst: Agerbæk Skole (inkl. Starup Børneby og Årre Skole), Næsbjerg Skole (inkl. Nordenskov Skole) og Ansager Skole.

Konkret betyder forslaget til den nye struktur, at klubber nedlægges, hvis de har under 20% fremmøde blandt eleverne i 4.-6. klasse pr. 5. september 2017. Klubberne nedlægges i så fald fra skoleåret 2018/2019.

Herudover nedlægges klubben på Billum Skole og Sct. Jacobi Skole, da disse skoler nedlægges.

Konkret betyder forslag til den nye struktur "Skoler og dagtilbud for alle" på dagtilbudsområdet, at der vil være følgende dagtilbudsområder og selvejende dagtilbud:

 • Dagtilbudsklynge Øst: Kastanjehaven i Næsbjerg, Teglhuset i Nordenskov, Naturligvis i Ansager, Årre Børnehave, Agerbæk Børnehave og Skovbrynet i Ølgod.
 • Dagtilbudsklynge Vest: Outrup Børnehave, Mælkevejen i Nr. Nebel, Skovmusen/Oksbøl Børnehave og Svalehuset i Janderup.
 • Dagtilbudsklynge Varde: Kærhøgevej, Smørhullet, ny vuggestue i eksisterende lokaler ved Smørhullet, Østervang, Vestervold, Sønderallé og Hedevang (Alslev).
 • Selvejende Møllehuset i Tistrup
 • Selvejende Søndermarken i Varde
 • Selvejende Højgårdsparken i Varde.

Bemærk, at dagtilbuddet Skovmusen og Oksbøl Børnehave sammenlægges i 2020. Det betyder, at Oksbøl Børnehave nedlægges som selvstændig børnehave.

Følgende dagtilbud nedlægges: Billum Børnehave, Lysningens børnehave og vuggestue samt Isbjergparkens vuggestue i Varde by. Bemærk dog, at Lysningens børnehave og vuggestue og Isbjergparkens vuggestue først lukkes, såfremt det vurderes muligt i forhold til lejekontrakt og kapacitet i Varde bys øvrige dagtilbud.

I høringsperioden vil der blive inviteret til borgermøde torsdag den 9. marts 2017 kl. 19 på Varde Fritidscenter.

Høringsfrist:

Høringsfristen er torsdag den 6. april 2017. Høringssvar sendes til Birthe Laustrup, Politik og Analyse, på mail: bilc@varde.dk

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet og endelig politisk beslutning forventes at ske på byrådsmødet den 30. maj 2017.

Det kan i øvrigt oplyses, at alle indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Alternativt forslag fra Det Konservative Folkeparti 

Det Konservative Folkeparti har lavet deres eget forslag til en fremtidig struktur og er i den forbindelse kommet med en mindretalsudtalelse. Materialet kan findes her
 

Opdateret
21. Februar 2017