Miljøtilladelse - Trehøjevej 19, 6818 Årre

Offentliggjort: 24. November 2016 - 11:31
Klagefrist: 23. December 2016 - 23:59

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Varde Kommune har meddelt tilladelse til at genanvende affaldsforbrændingsslagge på matrikel 8a Gunderup By, Årre,

beliggende Trehøjevej 19, 6818 Årre. Slaggen skal genanvendes til bundsikring under en plads omkring en stald.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet via nævnets klageportal. Klagefristen er 4 uger fra den 25.11.2016.

 

Se hele afgørelsen

Opdateret

23. Oktober 2019