Miljøgodkendelse - Tillæg nr. 1, Debelvej 115, 6855 Outrup

Offentliggjort: 9. August 2016 - 8:30
Klagefrist: 1. September 2016 - 23:59

Miljøgodkendelen fastlægger de vilkår der skal gælde for en udvidelse af kvægholdet på ejendommen

Opdateret

23. Oktober 2019