Lovliggørelse af plansiloanlæg - Ringkøbingvej 361, 6800 Varde

Offentliggjort: 17. Oktober 2016 - 12:46
Klagefrist: 15. November 2016 - 23:59

Varde Kommune har afgjort, at plansiloanlægget kan lovliggøres som anmeldt samt at der kan etableres en ny forplads på ca. 500 m2, uden at det kræver godkendelse efter § 12 i husdyrbrugloven.

Se hele afgørelsen her

Opdateret

17. Oktober 2016