Lovliggørelse af eksisterende forhold ved Hjortkær Fiskeri

Offentliggjort: 14. Oktober 2016 - 11:05
Klagefrist: 11. November 2016 - 23:59

Godkendelse efter vandløbsloven til lovliggørelse af de eksisterende forhold ved den tidligere bagkanal og afvandingsgrøft ved det nedlagte dambrug, Hjortkær Fiskeri

Varde kommune og Esbjerg kommune har truffet fælles afgørelse efter vandløbsloven. Vandløbet er grænsevandløb mellem de to kommuner.

Se afgørelsen her

Klagefrist senest den 11. november 2016.

Evt. henvendelser i sagen til Flemming Sørensen i Naturcenteret på  flso@varde.dk

Opdateret

14. Oktober 2016