Landzonetilladelse - legeredskaber Horne Idrætspark Stadionvej 21, 6800 Varde

Offentliggjort: 5. December 2016 - 7:55
Klagefrist: 2. Januar 2017 - 23:59

Stadionvej 21, Horne matr.nr. 2z, Transbøl by, Horne

PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til anlæg af legeplads.

Klagefrist: 2. januar 2017

Se tilladelsen

Kortbilag

Opdateret

23. Oktober 2019