Landzonetilladelse - Hesselmedvej 6, 6840 Oksbøl

Offentliggjort: 23. November 2016 - 9:18
Klagefrist: 21. December 2016 - 23:59

Matr.nr. 4 a, Hesselmed Hgd., Ål

PL § 35 stk. 1 – Landzonetilladelse til opførelse af grillhytte.

Klagefrist: 21. december 2016

Se hele landzonetilladelsen her

Kortbilag

Opdateret

23. Oktober 2019