Hvidbjerg Strandpark - Tilladelse til grundvandssænkning og udledning

Offentliggjort: 9. August 2016 - 15:07
Klagefrist: 6. September 2016 - 23:59

Varde Kommune har givet tilladelse til at udlede grundvand fra grundvandssænkning til søterritoriet

Se hele tilladelsen og klagevejledning her

Opdateret

23. Oktober 2019