Høring - Lovliggørelse af drænprojekter i Jegum Ferieland

Jegum Ferieland Grundejerforening har søgt om lovliggørelse af drænprojekter udført 2014 – 2018 i Jegum Ferieland.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger i perioden frem til og med d. 1. januar 2019.

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Jeanett Dam på jeda@varde.dk.

Beskrivelse af drænarbejder

Drænkort med noter

 

Opdateret
19. September 2019