Forslag til områdeplan Oksbøl

Oksbøl bymidte

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en brugerdrevet plan for en hel by, der skal hjælpe til at synliggøre de visioner og ønsker der måtte være for den fremtidige udvikling i området.

En udviklingsplan rummer ingen bestemmelser og har derfor ingen umiddelbar retsvirkning. Ved realisering af projekter i udviklingsplanen kan denne afstedkomme lokalplaner, områdeplaner og lignende.

Hvad er en områdeplan?

En områdeplan er en plan for en del af en by og sætter focus på et områdes udviklingsmuligheder. Områdeplanen har fokus på bestemte sammenhænge i et område og intentionerne fra planen kan realiseres igennem lokalplanlægning, da områdeplanen ikke har nogen retsvirkning.

Forslag til Oksbøl områdeplan vedtaget

Udvalget for Plan og Teknik har den 27. september 2018  godkendt forslag til områdeplan for Oksbøl bymidte. 
Områdeplanen er udarbejdet med inspiration fra Oksbøl Udviklingsplan – Tryghed midt i naturen -,der blev vedtaget i april 2016. Se udviklingsplanen
Udarbejdelsen er foranlediget af et ønske om at aktivere og skabe opmærksomhed omkring bymidten i Oksbøl. Med områdeplanen lægges vægt på skabelsen af en attraktiv bymidte med handel, rekreation og synlige forbindelser til Oksbøls mange tilbud.
Områdeplanens hovedgreb fokuserer på skæringen mellem handelsstrøget Vestergade og det rekreative/kulturelle strøg mellem Oksbøl Bypark og Aal Plantage med et område ved Vestergade som strøgets midtpunkt.

Høringsperiode

Inden kommunen går videre med planlægningen, opfordres alle interesserede til at indsende forslag, idéer og bemærkninger til forslaget.

Idéer og forslag skal sendes til Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde eller mail planogby@varde.dk inden den 1. november 2018

Se områdeplanen Oksbøl

Opdateret
04. Oktober 2018