Dispensation og Tilladelse - matr.nr. 5v, 3l, 44b Ho By, Ho

Offentliggjort: 19. Oktober 2016 - 14:26
Klagefrist: 16. November 2016 - 15:30

NBL og PL - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter planloven til etablering af paddeskrab og til rydning af krat i Ho Klitplantage.

Afgørelse - paddeskrab og rydning
Kortbilag - paddeskrab og rydning

Opdateret

29. Januar 2018