Dispensation og landzonetilladelse på matr.nr. 1d Jyllerup By, Årre

Offentliggjort: 17. Oktober 2016 - 8:25
Klagefrist: 15. November 2016 - 23:25

NBL § 3 og PL § 35 - Dispensation og tilladelse til at etablere to søer i beskyttet mose

Se afgørelse med kortbilag her

Opdateret

17. Oktober 2016