Dispensation fra afstandskrav til vej - Ringkøbingvej 361, 6800 Varde

Offentliggjort: 17. Oktober 2016 - 11:39
Klagefrist: 15. November 2016 - 23:59

Varde Kommune har givet dispensation til lovliggørelse af ensilageplansiloer placeret 3,5 m fra offentlig vej (Ringkøbingvej) samt henholdsvis 8 m og 14 m fra naboskel.

Se hele afgørelsen her

Opdateret

17. Oktober 2016