Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - etablering af juletræsbeplantning

Offentliggjort: 14. September 2016 - 14:00
Klagefrist: 12. Oktober 2016 - 23:00

Varde Kommune giver dispensation fra åbeskyttelseslinjen langs Varde Å og Ovnbøl Bæk til at etablere juletræsbeplantning.

Se hele afgørelsen her

Kortbilag

Opdateret

23. Oktober 2019