Afgørelse om forlængelse af rørbro i Kolle Nord Grøft - Nr. Nebel

Offentliggjort: 25. Oktober 2016 - 12:42
Klagefrist: 23. November 2016 - 12:00

Varde Kommune har givet tilladelse til at forlænge en eksisterende rørbro i Kolle Nord Grøft med 3 meter.

Rørbroen ligger under Klintingvej i Nørre Nebel Skov syd for Nr. Nebel.

Afgørelsen kan påklages indtil 23. november 2016 kl. 12.00. Se i øvrigt klagevejledning sidst i afgørelsen.

Se hele afgørelsen her

Opdateret

25. Oktober 2016