byportal

Få dit budskab på Varde Kommunes by-portaler

Varde Kommune har fået to nye by-portaler. By-portalerne står ved rundkørslen i Billum og på Ribevej i Varde syd. Her bliver by-portalerne set af mange trafikanter hver eneste dag.

By-portalerne skal være med til at markedsføre aktiviteter og events i Varde Kommune og kan på den måde bidrage til at markedsføre Varde Kommune som et godt og attraktivt sted at bo og besøge. 

Regler og vilkår for annoncering

Hvad kan der annonceres for?

Der kan bookes annoncer på by-portalerne som omhandler:

 • Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende
 • Events og oplevelser
 • Store handelsarrangementer
 • Generel borgerinformation og offentlige kampagner
 • Trafikinformation 

Vi lægger vægt på, at annoncerne enten støtter op om kommunens vision ”Vi i Naturen” og/eller særlige indsatsområder inden for erhverv, turisme, Forsvaret, sport og kultur.

Der lægges derudover vægt på, at arrangementer og begivenheder skal være væsentlige og have bred almen interesse og offentlig adgang.

Vær opmærksom på:

 • At der ikke kan annonceres for private virksomheder, produkter eller arrangementer
 • At arrangementer som foregår uden for kommunegrænsen som udgangspunkt vil blive afvist
 • At Varde Kommune forbeholder sig retten til sige nej til annoncer, som vurderes til ikke at leve op til kriterierne.

Hvordan vises annoncerne?

Annoncerne vises enkeltvis i 1 minut ad gangen. Skift mellem annoncerne sker ved langsom op- og nedblænding. Dette sker af hensyn til trafiksikkerheden.

Foreløbigt vil der maksimalt være 8 aktive annoncer af gangen. 

Skiltene er slukket mellem kl. 24.00 og 06.00 hver dag.

Der tages forbehold for tekniske nedbrud, som kan medføre, at skiltene er ude af drift i kortere perioder. Dette betragtes som force majeure.

Bestilling og materiale til annoncen

Du bestiller annoncen ved at via vores bestillingsformular, hvor du også kan vælge at vedhæfte relevant billedmateriale. Vi skal have din bestilling senest to uger før annoncen skal på informationsstanderen.  

Når vi har modtaget materialet bliver annoncen sat op af Varde Kommunes kommunikationsafdeling.

Annoncen sættes op som et helt billede.

Vær opmærksom på følgende krav til annoncematerialet:

 • Du kan enten sende en billedfil i JPEG, GIF, PNG eller BMP-format eller lade os finde et billede til din annonce.
 • Vælger du at med sende et billede, skal det have opløsningen: 8,47 x 12,7 centimeters og 300 pixels inch.
 • Annoncen skal have et helt kort og enkelt budskab – mere kan de forbipasserende biler ikke nå at se.

Ved dit valg af billede, evt. farveønsker og budskab skal du være opmærksom på, at:

 • Lys tekst fungerer godt på mørk/farvet baggrund
 • Det er fordel, at farverne har stor kontrast
 • Skriftstørrelsen skal have punktstørrelse 30 som minimum. Derfor kan der ikke stå en masse med småt
 • Undgå store, lyse felter
 • At vi ikke sætter annoncer op med helt hvid baggrund. 100 % hvid baggrund lyser så kraftigt, at teksten bliver meget utydelig, uanset hvor stor skrift, man arbejder med.

Priser

Vi kører med en introduktionspris på 500 kr for en uges annoncering til og med februar 2017. Prisen inkluderer visning på begge infoskærme.

Med i prisen er en korrekturrunde. Du får tilsendt annoncen til godkendelse, når vi har sat annoncen op.

Fra 1. marts 2017 er prisen 1.000 kr pr. uge. Der afregnes per påbegyndt uge.