Byportaler baggrund Tirpitz

Få dit budskab på Varde Kommunes byportaler

Varde Kommune har to byportaler. Byportalerne står ved rundkørslen i Billum og på Ribevej i Varde syd. Her bliver de set af flere tusind trafikanter hver eneste dag.

Byportalerne skal være med til at markedsføre aktiviteter og events i Varde Kommune og kan på den måde bidrage til at markedsføre Varde Kommune som et godt og attraktivt sted at bo og besøge. 

Regler og vilkår for annoncering

Hvad kan der annonceres for?

Der kan bookes annoncer på byportalerne som omhandler:

 • Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende
 • Events og oplevelser
 • Store handelsarrangementer
 • Generel borgerinformation og offentlige kampagner
 • Trafikinformation 

Vi lægger vægt på, at annoncerne enten støtter op om kommunens vision ”Vi i Naturen” og/eller særlige indsatsområder inden for erhverv, turisme, Forsvaret, sport og kultur.

Der lægges derudover vægt på, at arrangementer og begivenheder skal være væsentlige og have bred almen interesse og offentlig adgang.

Vær opmærksom på:

 • At der ikke kan annonceres for private virksomheder, produkter eller arrangementer
 • At arrangementer som foregår uden for kommunegrænsen som udgangspunkt vil blive afvist
 • At Varde Kommune forbeholder sig retten til sige nej til annoncer, som vurderes til ikke at leve op til kriterierne.
 • At Varde Kommune forbeholder sig retten til at vurdere, hvor lang tid et opslag skal køre på byportalerne. Perioden skal svare til begivenhedens aktualitet.

Hvordan vises annoncerne?

Annoncerne vises enkeltvis i 15 sekunder ad gangen. Skift mellem annoncerne sker ved langsom op- og nedblænding. Dette sker af hensyn til trafiksikkerheden.

Skiltene er slukket mellem kl. 24.00 og 06.00 hver dag.

Der tages forbehold for tekniske nedbrud, som kan medføre, at skiltene er ude af drift i kortere perioder. Dette betragtes som force majeure.

Bestilling og materiale til annoncen

Du bestiller dit opslag ved at sende en mail til by-portal@varde.dk
Her skal du oplyse følgende:

Navn på bestiller:

Opgavens navn:

Telefonnummer:

Adresse:

Postnummer :

By:

E-mail:

Bookingperiode (fra):

Bookingperiode (til):

CVR-nr:

Bemærkninger:

Evt. upload af billede til opslaget.

 

Vi skal have din bestilling senest to uger før annoncen skal på byportalerne.

Når vi har modtaget materialet bliver annoncen sat op af Varde Kommunes kommunikationsafdeling.

Annoncen sættes op som et helt billede.

Vær opmærksom på følgende krav til annoncematerialet:

 • Du kan enten sende en billedfil i JPEG, GIF, PNG eller BMP-format eller lade os finde et billede til din annonce.
 • Vælger du at sende et billede, skal det have opløsningen: 8,47 x 12,7 centimeters og 300 pixels inch.
 • Annoncen skal have et helt kort og enkelt budskab – mere kan de forbipasserende biler ikke nå at se.

Ved dit valg af billede, evt. farveønsker og budskab skal du være opmærksom på, at:

 • Lys tekst fungerer godt på mørk/farvet baggrund
 • Det er en fordel, at farverne har stor kontrast
 • Skriftstørrelsen skal have punktstørrelse 30 som minimum. Derfor kan der ikke stå en masse med småt
 • Undgå store, lyse felter
 • At vi ikke sætter annoncer op med helt hvid baggrund. 100 % hvid baggrund lyser så kraftigt, at teksten bliver meget utydelig, uanset hvor stor skrift, man arbejder med.

Priser

Det koster 1.000 kroner for en uges annoncering. Prisen inkluderer visning på begge byportaler. Der afregnes per påbegyndt uge. 

Prisen på 1.000 kroner gælder, når der er tale om et arrangement, der kræver deltagerbetaling (for eksempel betaling af entré eller salg af produkter). Hvis arrangementet ikke koster noget at deltage i og ikke har indtjening som helt eller delvist formål, koster det ikke noget at annoncere.

Prisen inkluderer en korrekturrunde, hvor bestilleren får tilsendt annoncen til godkendelse, inden den publiceres på skærmene.

Rabatordning

Efter booking af (et eller flere) opslag, der samlet vises i tre uger i samme kalenderår, opnås en rabat på 25% for alle efterfølgende bestillinger i det pågældende kalenderår.

Ved fjerde påbegyndte uge betales der derfor kun 75% af prisen. Det gælder resten af kalenderåret, hvorefter sammentællingen nulstilles.

Rabatordningen starter op 1. september 2017 og gælder ikke med tilbagevirkende kraft.