Brugerpanel for forældre

Brugerpanelet er for forældre til børn og unge med særlige behov.

Som forældre er I de bedste repræsentanter til at varetage dialogen mellem jeres børn og forvaltningen. Derfor er der oprettet et brugerpanel med det formål at sikre sparring og løbende feedback.

Brugerpanelet arrangerer to møder om året, hvor alle forældre til børn med særlige behov er meget velkomne.

På møderne er der hver gang et tema. Det kan eksempelvis være fritidstilbud, netværk blandt forældre eller ungdomsliv. Mødeformen varierer fra gang til gang og struktureres alt efter, om der er tale om en workshop, dialogmøder eller noget helt tredje.

Der bliver lagt vægt på at afsætte tid til en længere pause i løbet af aftenen, så der er mulighed for at netværke og snakke med hinanden. 

Det næste møde i Brugerpanelet finder sted den 21. april.

Invitationerne kommer ud til alle kommunens daginstitutioner og skoler via Tabulex og Aula.

Find mere information her

Hvordan til- og afmelder jeg mig nyhedsbrevet?

Information fra Brugerpanelet, først og fremmest referater fra de afholdte møder, bliver blandt andet sendt ud via en mailliste.

Ønsker du at til- eller afmelde dig Brugerpanelets mailliste, kan du gøre det ved at skrive til anmr@varde.dk

Hvordan afgiver jeg forslag til mødernes indhold?

Alle er velkomne til at indgive forslag til temaer, som Brugerpanelet kan behandle. Ideer og forslag kan sendes til anmr@varde.dk eller formidles ved at ringe på 40118992.

Foreningsportalen kan du få et overblik over de mange alsidige foreninger, der findes i Varde Kommune.

Kvie Sø Efterskole er for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder læringsvanskeligheder, udviklingshæmning, Downs Syndrom, autisme etc.

Sjældne Diagnoser er en sammenslutning af 47 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap.

søskendefokus.dk kan du finde filmklip og tekster som søskende til børn med handicap eller sygdom. Du kan også finde information om, hvordan du som forælder eller fagperson kan hjælpe og støtte børnene.

Et venskab gennem Børns Voksenvenner kan være med til at give børn styrket tro på eget værd og mod på nye udfordringer.

Danske Handicaporganisationer Varde - Afdelingens formål er at være samlingssted for kommunens handicaporganisationer. Afdelingen skal desuden være med til at sikre en konstruktiv dialog med kommunens politikere, embedsmænd og borgere. Herudover er det DH-afdelingens opgave at udpege repræsentanter til en række kommunale råd og udvalg - ikke mindst til det kommunale handicapråd.

Landsforeningen LEV - foreningens formål er at arbejde for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. LEV er opbygget i kommunekredse. Det vil sige, at du som medlem af foreningen kan blive tilknyttet en lokal kommunekreds. Her kan du drage nytte af andres erfaringer og viden. Kredsene arrangerer desuden forskellige foredrag - det kan være om søskenderelationer, rettigheder, seksualitet m.m. samt aktiviteter af mere social karakter.