Affald og Miljø

Vandløb

I vandløbsloven omfatter betegnelsen vandløb alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Projekter

Varde Kommune arbejder løbende med projekter til forbedring af naturen og miljøet i Varde Kommune.

Læs mere

Natur

Hvis du har natur på din grund, fx hede, mose eller søer, så kan den være beskyttet. Det betyder, at du ikke må forandre områderne.

Læs mere

Jord

Skal du flytte jord, er din grund forurenet, eller skal du finde ud af, hvor der er forurenet jord i Varde Kommune?

Læs mere