Afbrændingsforbuddet er ophævet

Sydvestjysk Brandvæsen har ophævet det afbrændingsforbud, der blev indført torsdag 7. juni.

Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning det afbrændingsforbud, der blev udstedt for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner 7. juni 2018.

 

Sydvestjysk Brandvæsen vil dog fortsat følge udviklingen og er klar til at indføre afbrændingsforbud igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

Der opfordres fortsat til yderste forsigtighed og omtanke, ikke mindst i forhold til ukrudtsbrænderne, der er årsag til særligt mange brande i sommerhalvåret.

Opmærksomheden henledes endvidere på at afbrænding af haveaffald skal ske jævnfør de enkelte kommuners regler om afbrænding og miljøforhold. Afbrænding skal dog altid foretages under yderste forsigtighed.

 

I forhold til de kommende Skt. Hans bål gælder følgende afstandskrav:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale, herunder plantager og hede arealer

 

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet
  • Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet.

 
Der henvises i øvrigt til Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside www.SVJB.dk eller på telefon 76 16 50 00 (i dagtimerne).