Afbrændingsforbud er ophævet

Sydvestjysk Brandvæsen har ophævet det afbrændingsforbud for Varde, Esbjerg og Fanø kommuner, der har gældt siden 2. juli.

Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra mandag 13. august kl. 17.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt jævnfør beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner 2. juli 2018.

 

Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr som har medført en forbedring af den brandfare vi har oplevet de sidste måneder.

 

Ophævelsen betyder således at restriktionerne i forhold til brug af åben ild, herunder ukrudtsbrænding og brug af kul grill med virkning fra i dag 13. august 2018 kl. 17.00 er annulleret.

 

Sydvestjysk Brandvæsen opfordrer dog som altid til forsigtighed og omtanke ved enhver brug af åben ild, og opmærksomheden henledes endvidere på at afbrænding af haveaffald skal ske jævnfør de enkelte kommuners regler om afbrænding og bortskaffelse af haveaffald.

Informationer herom kan ses på de kommunale hjemmesider eller på Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside.