Årets sociale virksomhed 2017

Årets sociale virksomhed

Sparringsforum i Varde Kommune og Jobcenter Varde kunne i 2017 kåre Årets sociale virksomhed.

Sparringsforum i Varde Kommune og Jobcenter Varde ønsker at anerkende og honorere de virksomheder, der målrettet og bevidst arbejder med at tage et social ansvar.

Mandag den 11. december 2017 mødtes indstillede virksomheder ved en reception på Varde Rådhus hvor sløret blev løftet for, hvem der blev Årets sociale virksomhed 2017.

Tre virksomheder var indstillet til at blive Årets sociale virksomhed 2017:

  • Nr. Nebel Brugsforening repræsenteret ved Allan Knudsen
  • Kvickly Varde repræsenteret ved Jimmi Thomsen
  • Restaurant Gl. Daws ApS repræsenteret ved Didde Louise Christiansen

I en tid med lav ledighed, er der brug for en særlig indsats over for de ledige, som skal have en ekstra hjælpende hånd for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I Varde Kommune har vi p.t. en ledighedsprocent på 2,5.

Et udvalg har interviewet repræsentanterne fra virksomhederne. Det har været en svær opgave at vælge, da alle tre er dygtige og bevidste om det, de gør. Alene det at være indstillet er et stort skulderklap til både ledere og virksomhed.

Den virksomhed som i år er udvalgt til at være årets sociale virksomhed…

  • Arbejder bevidst med trivsel på arbejdspladsen og sikrer grundig oplæring, så alle medarbejdere er i stand til at udføre den opgave, de skal i gang med.
  • Samtidig arbejdes der på tværs af virksomheden, hvilket gør det muligt at være fleksibel og hjælpe der, hvor der er mest brug for det.
  • Der bruges mange ressourcer på opkvalificering via kurser og e-learning, som giver medarbejderne mulighed for at avancere i jobbet.
  • Virksomheden har ansatte af alle slags - elever, lærlinge, ordinært ansatte med og uden skånehensyn og ledige, der skal afprøves og beskrives, eller trænes op til at stå til rådighed på arbejdsmarkedet osv..
  • Det er en virksomhed, der bevidst arbejder med sygefravær, hvilket betyder lavt sygefravær og har en seniorpolitik der sikrer, at det er muligt at blive i virksomheden, selv om fødselsdatoen måske har stået på kalenderen mange gange.
  • Virksomheden altid klar med en hjælpende hånd, når Varde Kommune har brug for at beskrive en borgers barriere i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller få optrænet en borger til at kunne varetage et ordinært job. Også samarbejdet omkring rekruttering af nye medarbejdere fungere rigtig godt.

Et stort tillykke til Kvickly Varde, som udover æren modtager en check på kr. 10.000,- som gives til et særligt tiltag, som kan komme alle medarbejdere i virksomheden til gode.