Ældrerådet

På disse sider kan du læse om Ældrerådets arbejde samt finde information om aktuelle emner, som Ældrerådet beskæftiger sig med.

Ældrerådet er en lovpligtig forsamling af repræsentanter for Varde Kommunes seniorer.   

Ældrerådets rolle

  • At rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.
  • Formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
  • Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle spørgsmål, der vedrører de ældre.

Valget til Ældrerådet følger det almindelige kommunalvalg, og afholdes derfor hvert 4. år. Personer som er fyldt 60 år på valgdagen, bosiddende i Varde Kommune har valgret og er valgbare til ældrerådet.  

Ældrerådets medlemmer

Ældrerådet har 13 medlemmer, der repræsenterer forskellige lokalområder i Varde Kommune:

Aage Meldgaard - formand, Sønderskovvej 2, Nordenskov, 6800 Varde,
tlf. 75 29 82 12, mail aage-meldgaard@mail.dk

Edna Jessen - næstformand, Skovkrogen 10, 6840 Oksbøl,
tlf. 75 27 13 87, mail eogvjessen@mail.com

Tom Øhlenschlæger, Smedegade 22B, 6800 Varde,
tlf. 20 11 21 55, mail tomoe@mail.dk

Ove Kristensen, Nørregade 10, 6870 Ølgod,
tlf. 20 45 02 63, mail ove.k.6870@gmail.com

Per Bonde Nielsen, Blomstervangen 13, 6800 Varde,
tlf. 75 22 48 00, mail perbonde@bbsyd.dk

Rigmor Jensen, Græsvangen 12, 6855 Outrup,
tlf. 75 25 13 68, mail jensenrigmor@hotmail.com

Anette Mandahl-Barth, Bredgade 13, 6830 Nøre Nebel,
tlf. 75 28 97 90, mail anette@mandahl-barth.dk

Inger Pedersen, Tyttebærvej 10, 6870 Ølgod,
tlf. 75 24 44 05, mail iptytt10@gmail.com

Ketty Bundgaard, Nørregade 11E, 6753 Agerbæk,
tlf. 24 85 55 66, mail kettybundgaard@cdnet.dk

Elin Østergaard Bertelsen, Agerkrogvej 1C, 6862 Tistrup,
tlf. 91 45 75 63, mail agerkrog@bbsyd.dk

Anne-Marie Søndergaard, Lindegade 12, 6818 Årre,
tlf. 75 19 22 10, mail lindegade@hotmail.com

Jutta Bruun Kristiansen, Skolebakken 4, 6800 Varde,
tlf. 24 63 62 44, mail juttabruun@get2net.dk

Merry Brydsø, Rosenvej 6, Alslev, 6800 Varde,
tlf. 75 26 90 80, mail m.brydsoe@mail.dk

Ældrerådets dagsordner og referater

Klik her for at læse dagsordner og referater fra Ældrerådsmøde


 

Om denne side

Siden er sidst blevet opdateret af

Henrik Bramsen Jensen